Disclaimer


De op deze website getoonde informatie wordt door Evangelische gemeente Free Gospel Church met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Free Gospel Church verstrekt door middel van deze website louter informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.


Free Gospel Church aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Free Gospel Church aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Free Gospel Church opgenomen informatie.


Hoewel Free Gospel Church alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Free Gospel Church niet aansprakelijk de voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. 

Eventuele wijzingen naar sites die niet door Free Gospel Church worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Free Gospel Church uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Free Gospel Church worden onderhouden wordt afgewezen.


De Free Gospel Church is een erkend rechtspersoon.

Wij zijn een kerkgenootschap zoals omschreven is in “art .2”, lid 1 van boek 2

Burgerlijk Wetboek.

Wij hebben een officieel statuut, een bestuur en leden.

Het bestuur van de gemeente bestaat uit voorganger en de (aspirant-) oudsten. Samen vormen wij naar bijbels model- de oudsten raad.


Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van de site, stuur dan een bericht naar Free Gospel Church. Zie hiervoor het onderdeel "Contact".


Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL77RABO0154027588